Toimintaperiaatteet

Mitä teemme?

Lasten terapia Verso on yksityinen, eri ikäisten lasten  fysio- ja toimintaterapiaan erikoistunut terveydenhuollon vastaanotto. Tarjoamme myös ratsastus- ja allasterapian erikoisosaamista asiakkaillemme, sekä arvioita ja terapiaa vauvaikäisille lapsille, kokeneiden terapeuttiemme toimesta.
Lasten lääkinnällinen kuntoutus on näyttöön perustuvaa, tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua fysio- ja toimintaterapiaa lastenneurologian, neuropsykiatrian ja tuki- ja liikuntaelin pulmien osa-alueilla, sekä kuntoutusta lapsille joilla on liikkumistaitojen haasteita tai kipuja. Meillä on erityisosaamista myös aktiivisesti urheilevien lasten harjoittelun tueksi.

 

Miten toimimme?

Toimimme tiiviissä yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä sekä lapsen arkiympäristön kanssa. Terapia voidaan toteuttaa lapsen ja perheen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti kotona, päiväkodissa, koulussa tai vastaanotolla.  Pidämme tärkeänä yhteistyötä myös liikunta- ja harrasteympäristöjen kanssa, tavoitteena kuntoutuksellisten toimintatapojen siirtyminen osaksi lapsen arkea.

 

Osaamisemme?

Ammattitaitomme perustuu pitkään ja monipuoliseen työkokemukseen lasten kuntoutuksessa julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä jatkuvaan ammatilliseen kouluttautumiseen. Verson terapeutit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon asiantuntijoita.

 

Miten terapiaan?

Terapiaan voi hakeutua ilman lähetettä tai lääkärin lähettämänä varaamalla ajan puhelitse suoraan haluamallesi terapeutille. Teemme mielellämme yhteistyötä ja autamme kaikissa lasten terapiaan liittyvissä kysymyksissä koskipa asiasi vauvaikäistä, KELAN vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasta tai urheilevaa nuorta. Virallisia yhteistyökumppaneitamme ovat HUS (Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri), KELA (Kansaneläkelaitos), Kirkkonummen kunta ja Helsingin kaupunki, joiden kanssa Lasten Terapia Verson terapeuteilla on ostopalvelusopimukset.

Positiivinen, kannustava ja vuorovaikutteinen työotteemme mahdollistaa kuntoutuksen toteutuksen yksilöllisesti lapsen ja perheen toiveet ja voimavarat huomioiden.

 

Teemme terapiatyötä suurella sydämellä.

Lämpimästi tervetuloa!