Taru Laakso

Fysioterapeutti(AMK)

NDT-terapeutti, NDT-vauvaterapeutti

Uimaopettaja, erityisuimaopettaja

044 2062112

taru.laakso@coronaria.fi

 

Työskennellyt lasten fysioterapeuttina vuodesta 2001:

Lasten terapia Verso

HUS Lasten ja nuorten sairaala

HUS Nuorisopsykiatria

HUS Jorvin sairaala

 

Erityisosaaminen

Terapiassa kohtaan lapsen ja perheen yksilöllisesti ja aidosti. Koen tärkeäksi avoimen ja luottamuksellisen suhteen luomisen vauvan, lapsen tai nuoren kanssa huomioiden lapsen iän, kehitystason ja luonteen. Luottamuksellisen suhteen turvassa on hyvä ja turvallista harjoitella vaikeitakin asioita. Haastan lasta pikkuhiljaa pohtimaan omaa tilannettaan ja omia vahvuuksiaan, jotta liikkumisen ilo ja oma motivaatio tekemiseen löytyisi ja säilyisi myös murrosiässä. Koen myös tärkeäksi, että lapsi tulee kuulluksi ja viihtyy terapiassa sekä tuntee itsensä hyväksi ja taitavaksi rajoitteista huolimatta.

Erityisosaamiseni perustuu pitkään ja monipuoliseen työkokemukseen lasten fysioterapiasta. Vauva- ja lastenfysioterapian osaaminen saa pohjansa pitkästä työkokemuksesta Jorvin sairaalan lasten neurologian ja pediatrian, sekä kirurgian poliklinikoilta, joissa tein pitkään sensomotorisen kehityksen arvioita ja vanhempien ohjausta sekä työskentelystä vastasyntyneiden osastolla L2. Terapiatyötä olen tehnyt vuosien ajan Lasten terapia Verossa.

Pitkän työkokemuksen lisäksi olen vuosien varrella syventänyt osaamistani kouluttautumalla NDT-terapeutiksi sekä NDT-vauvaterapeutiksi, sekä useammilla lyhyemmillä koulutuksilla. Työskennellessäni Jorvin sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla syvensin tietämystäni ja kokemustani nuoren mieleen ja kehoon. Tällöin syvensin osaamistani opiskelemalla lyhyiden koulutusten lisäksi Helsingin avoimessa yliopistossa psykologian perusopinnot. Työjaksostani nuorisopsykiatrialla on jäänyt jälki terapiatyöhöni, jossa pyrin ottamaan erityisen hyvin huomioon myös lapsen ja nuoren mielen ja otan tarvittaessa elementtejä psykofyysisestä fysioterapiasta mukaan. Lisäksi olen käynyt kipufysioterapian koulutuksissa ja Lasten terapia Versossa olen työskennellyt myös kipuilevien lasten kanssa.

Pitkä kokemus on myös kehittänyt moniammatillisuuttani lasten terapiatyössä ja koen etenkin lasten terapiassa moniammatillisen yhteistyön lapsen vanhempien ja lähiympäristön (päiväkodin, koulun ym) sekä rinnakkaisterapeuttien kanssa hyvin tärkeäksi jotta lapsen arki olisi mahdollisimman kuntouttavaa.

Koen tärkeäksi myös lapselle mielekkään harrastuksen löytämisen ja olen valmis lähtemään sellaista lapsen kanssa etsimään ja käymään tarvittaessa kokeilukäynneillä eri harrastuksissa. Oma erityisosaamiseni liittyy allasterapiaan, vesi- ja uimataitojen oppimiseen. Vesi elementtinä mahdollistaa niin paljon mihin keho ei kuivalla maalla pysty.

Terapiatyössä käytän suomen kielen lisäksi englantia, tuki- ja kehoviittomia sekä kuvia ja aina tarvittaessa keskustellaan tulkin välityksellä.