Tarja Tuomisto

Toimintaterapeutti (AMK)

040 7572627

tarja.tuomisto@coronaria.fi

 

Työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2004:

Lasten terapia Verso 2016-

Helsingin Diakonissalaitos Lapsi- ja perhetyö 2012-2015

HUS lastenneurologinen toimintaterapia 2005-2012

Hämeenlinnan terveyskeskus, toimintaterapia

Käpylän kuntoutuskeskus, Synapsia, aivovauriokuntoutus

 

Erityisosaaminen

Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti yksilö- ja ryhmämuotoisesta toimintaterapia kuntoutuksesta niin kunnallisella kuin yksityisellä sektorilla, sekä arviointityöstä että perheiden ja läheisten ohjaamisesta. Leikin ja iloisen tekemisen kautta lapset löytävät motivaation harjoitella kehitystason mukaisia taitoja.

Toimintaterapian työkokemus ja erityisosaamiseni koostuu

  • Lastenneurologia: Liikuntavammat, kehityksen viivästymät, aistisäätelyn pulmat, kehitysvammat, harvinaiset oireyhtymät
  • Neuropsykiatria: Autismikirjon häiriöt, Adhd, tunne-elämän häiriöt, haastavasti käyttäytyvät
  • Lisäksi kokemusta lastensuojelusta ja perhekuntoutuksesta.

Kouluttautuminen vuorovaikutusterapiaan (Theraplay) ja vuorovaikutuksen arviointiin (EAS) näkyvät päivittäisessä terapiatyössä niin lapsen vuorovaikutustaitojen tukemisena kuin kannustuksena vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Puhetta tukevat kommunikaatiomenetelmät (kuvat ja tukiviittomat) sekä voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmä löytyvät työkalupakista.

Perehtyneisyys moniammatilliseen yhteistyöhön ja työskentely tulkin välityksellä onnistuvat ja ovat arkipäivää monikulttuurisessa työssä.

Jatkuvan kouluttautumisen myötä haluan oppia uutta ja pysyä ajan tasalla kuntoutuksen muutoksissa.  Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen tiedotusvastaavana olen mukana kehittämässä alan koulutusta ja kuntoutusta.