Tanja Hänninen

Fysioterapeutti NDT

Vauvaterapeutti

Toiminnasta vastaava

040 7458207

tanja.hanninen@coronaria.fi

 

Työskennellyt lasten fysioterapeuttina vuodesta 2000

Lasten terapia Verso

Lasten terapiakeskus Terapeija

HUS, Lasten ja nuorten sairaala

HUS, Jorvin sairaala, lasten fysioterapia

Erityisosaaminen

Kokemukseni lasten fysioterapiasta on laaja-alainen työskenneltyäni lasten fysioterapeuttina kahdenkymmenen vuoden ajan  sekä yksityisellä puolella että aiemmin julkisella sektorilla erikoissairaanhoidossa.  Terapia pohjautuu  pääsääntöisesti moniammatillisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan sekä asiakkaan ja perheen kanssa yhteistyössä laadittuihin konkreettisiin  ja mitattaviin tavoitteisiin. Toimin tiiviissä yhteistyössä  perheen ja lapsen arkympäristön, kuten päiväkodin tai koulun kanssa, tavoitteena tukea lapsen omatoimisuutta ja osallistumista arjen toimiin ja leikkeihin. Vauvaikästen lasten  terapiassa terapiakäynnit toteutetaan pääsääntöisesti tutussa kotiympäristössä ja yhteistyö vanhempien kanssa korostuu.

Julkisella sektorilla olen työskennellyt enimmäkseen lasten neurologian osastolla ja poliklinikalla tehden eri ikäisten lasten sensomotorisia arvioita ja seurantaa moniammatillisesa tiimissä. Vastasyntyneiden osastolla ja poliklinikalla sain runsaasti kokemusta keskoslasten sensomotorisesta arvioinnista ja seurannasta, ja sain tehdä tiivistä yhteistyötä heidän perheidensä ja neonatalogin kanssa. Infektio osastolla työskennellessäni perhedyin lasten hengitysfysioterapiaan ja toimin asiantuntijana mm. moniammatillisessa  timissä sekä perheiden ensitietopäivissä.  Lasten ortopediassa työskennellessäni syvennyin niin vauvaikäisten kuin isompienkin lasten ortpedisiin pulmiin monipuolisesti mm yhteisvastaanotoilla lastenortopedien kanssa.

Yksityisellä sektorilla asiakaskuntani on painottunut vauva- ja taaperoikästen lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyyn. Osalla asiakkaistani ilmenee perus diagnoosin lisäksi useita liitännässairauksia, ja myöhemmällä iällä pulmia arjessa selviytymisessä, minkä vuoksi pyrin kohtaamaan  asiakkaani ja hänen perheensä hyvin kokonaisvaltaisesti. Tämä voi tarkoittaa usein kodin lisäksi myös muun arkiympäristön, kuten päiväkodin, koulun tai harrastustoiminnan ohjaamista tukemaan lasta hänen omatoimisuudessaan ja näin mahdollistamaan hänelle myös onnistumisen kokemuksia.  Tarvittaessa erilaisista apuvälineratkaisuista voi olla myös apua lapsen kehityksen eri vaiheissa. Kaikilla asiakkaillani ei ole diagnoosia, he voivat olla myös kehitysseurannassa ja saada fysioterapiaa motorisen kehityksen tukemiseksi. Fysioterapia tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa, yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaitani ovat myös syöpää sairastavat eri ikäiset lapset.

Täydennän ja päivitän osaamistani kouluttautumalla jatkuvasti. Myös tiivis moniammatillinen yhteistyö avaa usein oppimisen kannalta hyvin rikastuttavia keskustelujaja. Mottonani onkin jatkuva elinikäinen oppiminen! Työssäni minua inspiroi lasten uteliaisuus, halu ja taipumus oppia jatkuvatsi uutta, kukin omalla tasollaan sekä yhdessä perheen kanssa koetut onnistumisen kokemukset.