Mari Sarpanen

Fysioterapeutti NDT
ratsastusterapeutti
alkeisuinnin opettaja

050-3843331

mari.sarpanen@coronaria.fi

 

Työskennellyt lasten fysioterapeuttina vuodesta vuodesta 1996:

Lasten terapia Verso

Orton

Lasten terapiaksekus Terapeija

Invalidiliiton lapin kuntoutuslaitos

Kolpeneen kehitysvammalaitos

 

Lähestymistapani työhöni fysio-ja ratsastusterapeuttina on usein kokonaisvaltainen siksi, että pidän erilaisia näkökulmia tärkeänä ja mielenkiintoisena. Koen myös vuorovaikutuksellisuuden merkittäväksi asiaksi kuntoutuksessa ja yleensä elämässä.

Fysioterapeuttina olen ollut kiinnostunut neurologisen kuntoutuksen lisäksi tuki- ja liikuntaelin- sekä psykofyysisiin sairauksiin erikoistuneista kuntoutusmenetelmistä sekä urheilufysioterapiasta.

Pitkän neurologiseen kuntoutukseen painottuvan työkokemukseni myötä olen nähnyt lapsia motorisin, toiminnallisin, käytöksellisin ja vuorovaikutuksellisin haastein, mutta myös vahvuuksin. Mielestäni kuntoutuksessa on tärkeää nähdä myös yksilön vahvuudet vaikeampia taitoja harjoiteltaessa. Itsensä tiedostaminen fyysisenä, henkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena sekä onnistumiset vahvistavat itsetuntoa, minkä varassa ihminen yhteiskunnassa toimii. Sisäisen motivaation löytyminen vaikeita asioita harjoiteltaessa on tärkeää.

Aikuisneurologisella puolella olen nähnyt, mihin erilaiset vammat ja sairaudet ajan myötä voivat johtaa. Koen sen auttavan lasten, joilla neurologisia sairauksia, kuntoutuksen suunnittelussa.

Kokeneet kollegat eri työpaikoissa vuosien varrella sekä neurologisella että liikuntaelinsairauksien puolella ovat ohjanneet ja herättäneet innostusta höydyntää erilaisia menetelmiä, mikä on johdattanut täydennyskoulutuksiin syventämään fysioterapian osaamista.

Täydennyskoulutuksistani tärkeimpinä tules-puolelta pidän kävelyn biomekaniikan sekä hartia- ja lantiorenkaan stabiloivien hermo- ja lihastoimintojen sekä faskiamanipulaatiotekniikoiden ymmärryksen syventämistä. Neurologiselta puolelta koen työtäni kehittäneen erityisesti Bobath- ja NDT/Bobath-kurssit sekä sanaton ohjaus tunnon avulla- koulutus, mikä on avannut aivojen toiminnan ymmärtämistä eri tasoilla. Positiivisen psykologian peruskurssia ja kyseisen tieteen uusimpien tutkimusten seuraamista olen pitänyt merkityksellisenä.

Oma harrastuneisuus juoksun, joogan, pilateksen, uinnin, ratsastuksen ja tanssin parissa on tuonut lisänäkökulmia ja keinoja motoristen haasteiden parissa työskennellessä.

Omien lasten urheiluharrastukset ovat herättäneet ajattelemaan ja kouluttautumaan paljon liikuntaa harrastavien ja liian yksipuolisia liikemalleja käyttävien lasten haasteisiin ja rasitusvammojen ja tapaturmien jälkeiseen kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn.