Arvot

Lapsen ja perheen läsnäoleva kohtaaminen

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti , kunkin lapsen ja hänen perheensä toiveet, voimavarat ja elämäntilanne huomioiden. Yhteistyö ja luottamus lapsen ja perheen kanssa muodostavat pohjan vaikuttavalle terapialle. Muistamme iloita jokaisesta onnistumisesta yhdessä.

Jatkuva ammatillinen kehittyminen

Aito innostuksemme omaa työtämme kohtaan motivoi seuraamaan aktiivisesti alan kehitystä ja pysymään mukana ajan hengessä. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme tulevaisuutta visioiden. Jatkuva kouluttautuminen ja uuden tiedon jakaminen ovat osa työkulttuuriamme ja vilkas avoin ammatillinen keskustelu rikastuttaa työyhteisöämme.

Kollegiaalinen kunnioitus ja arvostus

Toimintamme sisältää oman työyhteisön lisäksi tiivistä yhteistyötä myös lukuisien eri tahojen kanssa. Yhteistyössä kunnioitamme toistemme ammatillisuutta ja työskennellessämme yhdessä myös opimme toisiltamme. Osaamme arvostaa erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia avoimin mielin.