Lasten Terapia Verso on yksityinen lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaan erikoistunut vastaanotto.
Tarjoamme tavoitteellista, yksilöllisesti suunniteltua fysioterapiaa lastenneurologian, lasten ortopedian sekä hengityselinsairauksien osa-alueilla ja toimintaterapiaa lastenneurologian alueella.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä sekä lapsen toimintaympäristön, kuten päiväkodin ja koulun kanssa tavoitteena kuntoutuksellisten toimintatapojen siirtyminen osaksi lapsen arkea. Terapia perustuu pääsääntöisesti
kuntoutussuunnitelmaan, joka on laadittu moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja tämän perheen, lääkärin ja eri terapeuttien kanssa.

Terapia voidaan toteuttaa lapsen ja perheen tarpeiden sekä tavoitteiden mukaisesti kotona, päiväkodissa, koulussa tai vastaanotolla. Myös liikuntapaikka- ja harrastekäynnit ovat mahdollisia. Ammattitaitomme perustuu monipuoliseen työkokemukseen lasten kuntoutuksessa julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä jatkuvaan ammatilliseen kouluttautumiseen.

Virallisia yhteistyökumppaneitamme ovat HUS (Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri), KELA (Kansaneläkelaitos), Espoon kaupunki sekä Kirkkonummen kunta, joiden kanssa Lasten Terapia Verson terapeuteilla on ostopalvelusopimukset. Verson terapeutit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia.

Positiivinen, kannustava ja vuorovaikutteinen työotteemme mahdollistaa kuntoutuksen toteutuksen yksilöllisesti lapsen ja perheen toiveet ja voimavarat huomioiden.

Lämpimästi tervetuloa!